ПРЕДИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Дневният режим на пациентите в Уни Хоспитал е съобразен с вътрешния ред в клиниките и отделенията, като включва реда и организацията за осъществяване на визитациите, консултациите и консилиумите; изследванията и манипулациите; дневния режим на пациентите; посещенията при пациентите от техни близки и/ или други длъжностни лица.

Режимът на пациентите в стационара е:

07.00 часа – събуждане от сън

07.00 – 07.30 часа – личен тоалет, измерване на температура, кръвно налягане, отразяване на показатели, изследвания, манипулации

07.30 – 08.00 часа –закуска

08.00 – 10.00 часа – подготовка и провеждане на сутрешна визитация

10.00 – 12.00 часа – изследвания, прегледи, консултации, консилиуми

12.00 – 13.00 часа – обяд

13.00 –14.00 часа – лично време

14.00 – 16.00 часа – следобедна почивка

16.00 – 16.30 часа – измерване на температура и други показатели и подготовка за визитация

16.30 – 17.30 часа – следобедна визитация

17.30 – 18.00 часа – манипулации

18.00 –19.00 часа – вечеря

19.00 – 20.00 часа – лично време

20.00 – 22.00 часа – вечерна визитация

22.00 – 06.00 часа – нощна почивка

Режимът във всяка структура може да бъде съобразен и адаптиран към конкретните условия и специфични изисквания.