В Отделението по кардиология има три сектора – сектор по инвазивна кардиология, сектор по интензивна кардиология и сектор по клинична кардиология.

Секторът по инвазивна кардиология разполага с нов ангиографски апарат Philips Allura FD20 Clarity и извършва диагностични инвазивни и интервенционни процедури в пълен спектър. Това включва планови и спешни коронарни интервенции при остър миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна ангина пекторис и др.; диагностични процедури при клапни и вродени сърдечни заболявания, перикардиоцентеза; интрааортна балонна контрапулсация; дясна и лява сърдечна катетеризация, ангиография на други съдове – каротидни, ренални и др.

Секторът по клинична кардиология организира диагностичната и лечебна дейност, както на пациентите, на които се извършват инвазивни процедури, така и на пациентите, които се лекуват консервативно. Той разполага с различни диагностични възможности – ехографски апарат General Electric Vivid9. Освен трансторакална ехография се извършва и трансезофагеална ехокардиография; Holter – мониториране на ЕКГ и артериално налягане; работна ЕКГ проба на Treadmil и велоергометрия.

Интензивният сектор е разположен в съседство със сектора по клинична кардиология, разполага с 6 легла. Дава възможност за интензивни грижи и 24-часово активно наблюдение на критично болни пациенти с миокарден инфаркт, болни с кардиогенен шок, тежки ритъмни нарушения, белодробна тромбемболия, остра сърдечна недостатъчност и други. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широкообхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижите за него. Секторът разполага с контрапулсатор и има възможност за имплантиране на временни електрокардиостимулатори.

Екип от високоспециализирани лекари – кардиолози и реаниматори, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.

Отделение по кардиология - Изображение 1

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: