Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици), които се инжектират в човешкото тяло.

Отделението по Нуклеарна медицина разполага с последно поколение хибриден апарат – Позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф – ПЕТ скенер (ПET-КТ) – Siemens Biograph mCT64. Апаратът е обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Технологията дава възможност да се намали времето за изследване, което води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

Отделението е оборудвано с мобилен диспенсър-инжектор за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. Мобилността на инжектора позволява аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента, подобрявайки допълнително неговия комфорт.

Отделението разполага с уникална за страната лазерна система за прецизно позициониране на пациентите (идентична с тази, която се използва при планиране и провеждане на лъчелечението). Това дава възможност диагностичният резултат от ПЕТ-КТ да се включи директно в терапевтичния процес, водейки до повишаване ефективността на лечението.

В Отделението по Нуклеарна медицина работят двама лекари със специалност „Медицинска радиология“ (Нуклеарна медицина и лъчелечение). И двамата са с над 30 години професионален опит в областта на нуклеарната медицина с подчертан професионален интерес към приложението на диагностичните и терапевтичните нуклеарно-медицински методи в онкологията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕТ/КТ:

Епикризи от проведено лечение на онкологично заболяване:

 • операция
 • химиотерапия
 • лъчелечение
 • хормонотерапия

Резултати от образни изследвания: 

 • скенер
 • ЯМР
 • сцинтиграфия
 • ПЕТ/КТ
 • ехография

Резултати от лабораторни изследвания: Туморни маркери

ВАЖНО! Задължително телефон за връзка!

Документите могат да бъдат предоставени чрез:

 • куриер: на адрес Панагюрище 4500, ул. „Георги Бенковски“ 100, Отделение по нуклеарна медицина (PET/CT);
 • на място в лечебното заведение.

Записване на по телефона НЕ се извършва.

Допълнителна информация на телефони:

 • 0357 88 504
 • 0357 88 586

 Изследването се извършва:

 • С медицинско направление № 8А (Амбулаторна процедура №36 за ПЕТ/КТ), издаден от лекар специалист
 • Платено – PET-CT  – 2 392,00 лв.
Нуклеарна медицина - Изображение 1

Позитронно-емисионен томограф с компютър томограф (ПET скенер) на фирмата Siemens.

Нуклеарна медицина - Изображение 2
Нуклеарна медицина - Изображение 3
Отделението по Нуклеарна медицина разполага с последно поколение хибриден апарат – Позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф - ПЕТ скенер (ПET-КТ) – Siemens Biograph mCT64. Апаратът е обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Технологията дава възможност да се намали времето за изследване, което води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

Отделението е оборудвано с мобилен диспенсър-инжектор за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. Мобилността на инжектора позволява аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента, подобрявайки допълнително неговия комфорт.

Отделението разполага с уникална за страната лазерна система за прецизно позициониране на пациентите (идентична с тази, която се използва при планиране и провеждане на лъчелечението). Това дава възможност диагностичният резултат от ПЕТ-КТ да се включи директно в терапевтичния процес, водейки до повишаване ефективността на лечението.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕТ/КТ:

Епикризи от проведено лечение на онкологично заболяване:

 • операция
 • химиотерапия
 • лъчелечение
 • хормонотерапия

Резултати от образни изследвания:

 • скенер
 • ЯМР
 • сцинтиграфия
 • ПЕТ/КТ
 • ехография

Резултати от лабораторни изследвания: Туморни маркери

ВАЖНО! Задължително телефон за връзка!

 

тел: 0357 88 504;  0357 88 586

е-mail: nm@unihospitalbg.bg

адрес: Панагюрище 4500, ул. "Георги Бенковски" 100

Отделение по нуклеарна медицина (PET/CT)

Свържете се с нас!

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: