ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС – 0884 296 946

Отделението по Медицинска онкология разполага с 45 болнични легла, 13 стола за химиотерапия (дневен стационар), център за диспансерно наблюдение и център за клинични изпитвания. Всички болнични стаи са с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, телефон, безплатен wi-fi и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал. Болничните стаи са оборудвани и със система за кислород.

Дейностите, които се извършват в отделението, са:

  • диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
  • консултация, диагностика, стадиране и лечение на редки тумори – невроендокринни, ГИСТ и др;
  • последващо (диспансерно) проследяване на онкологични пациенти;
  • психологична и социална помощ на пациенти с онкологични заболявания;
  • клинични проучвания в областта на медицинската онкология.

Отделението по Медицинска онкология е едно от малкото в страната, в което се извършват:

– консултация и обсъждане от мултидисциплинарен екип на всички пациенти със злокачествени заболявания – Туморен борд;

– интервенционална онкология;

– съвременно молекулярно-патологично изследване на туморите в рамките на патоанатомичната лаборатория;

– оценка на терапевтичния отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на клиника по Образна диагностика и отделение по Нуклеарна медицина);

– съчетана лъче-химиотерапия;

– съвместна работа с водещи чуждестранни специалисти в областта на медицинската онкология. Консултации на пациенти (включително и online).

В отделението се предоставят психосоциални консултации, изследвания на дистрес и психометрична оценка на пациентите. Осъществява се широк спектър от психологични услуги с цел подобряване на качеството на живот, като тези услуги са достъпни както за пациентите, така и за техните близки.

В отделението се осъществяват всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).

Диспансерно се проследяват онкологично болни с редовни контролни прегледи и изследвания.

Екипът на отделението е включен в обучението на студенти по медицина и медицински сестри. Отделението е база за специализация на лекари по Медицинска онкология. Провеждат се курсове по Медицинска онкология – СДО. Преподаването се извършва на български и английски език. Разполагаме със съвременна зала за обучение.

В отделението работят осем лекари, единадесет медицински сестри, четирима административни секретари, двама клинични психолози.

ЦЕНОРАЗПИС:

Консултация с  психолог 80,00 лв.
Консултация с д-р Росица Кръстева 120,00 лв.
Обсъждане на Туморен борд 100,00 лв.
Инфузия химиотерапия /таргетна терапия/ имунотерапия до 6 часа 650,00 лв.
Инфузия химиотерапия /таргетна терапия/ имунотерапия до 12 часа 1000,00 лв
Инфузия химиотерапия /таргетна терапия/ имунотерапия до 48 часа 1600,00 лв
Такса придружител 40,00 лв.

Инфузионни помпи, оригинален софтуер за база данни по Медицинска онкология, електронно досие на пациента, ЕКГ-апарат, монитори.

Телефон: 0884 296 946

e-mail: info_mo@unihospitalbg.bg

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: