Отделението по вътрешни болести е с трето ниво на компетентност. Разполага с 15 болнични легла, от които 10 за пулмология и фтизиатрия и 5 за нефрология.

В отделенението работят трима специалисти по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, и двама със специалност нефрология. Екипът на Вътрешно отделение осигурява висококвалифицирано медицинско обслужване на болни с белодробни и бъбречни проблеми по клинични пътеки. Диагностицират се и се лекуват всички остри, обострени и хронични вътрешни заболявания с комплицирано протичане, при които се прилагат инвазивни и неинвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични такива. Водещо в терапевтичната дейност са световните, европейски и национални консенсуси.

Лекарите от Вътрешно отделение непрекъснато повишават следдипломната си квалификация чрез участие в разнообразни форми на научни събития и публикации.

д-р Ния Татарлиева

Лекар, специализант

Д-р Лена Савова Заекова

интернист и нефролог

Д-р Асен Клисаров

лекар, специалист Обща медицина

Д-р Деница Денчева

интернист, пулмолог

Отделението разполага с апаратура за функционално изследване на дишането. Работи в тясно сътрудничество с отделението по Образна диагностика, Микробиологичната лаборатория и Клинична лаборатория.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: