Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е с трето ниво на компетентност, разполага със 17 легла. В ОАИЛ работят 16 лекари, от които 8 със специалност и трима специализанти, 25 медицински сестри в Интензивното отделение и 12 в Анестезиологичното.

В рамките на цялостната дейност на болницата лекарите от отделението изпълняват анестезия за целите на общата хирургия, детската хирургия, неврохирургията, съдовата хирургия, гръдната хирургия, онкохирургията, урологията, АГО.

Наред с това обхватът на анестезиологичната дейност се свежда до обща инхалационна анестезия, интравенозна анестезия и регионална анестезия. За обезпечаване на трудни за интубация пациенти разполагаме с видеоларингоскопи и видеобронхоскоп.

В ОАИЛ се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

За тази цел отделението разполага с последно поколение апарати за обдишване, висок клас монитори и апарати с възможност за мониторинг на централна хемодинамика, параметри на дишането, бисмониторинг – мониторинг за будността на пациента и дълбочината на анестезията, както и измерване на вътречерепно налягане.

За постояното повишаване квалификацията и уменията на лекарите, работещи в отделението, се предвижда ежегодно посещение на европейски и световни конгреси, научни конференции и специализирани форуми в Европа и света, обучения и специализации в елитни европейски клиники по различни аспекти на интензивното лечение и анестезиологията.

д-р Йълдъз Бобали

Анестезиолог

Д-р Беркан Алиев

Лекар, специализант

Д-р Константин Стоянов

Лекар, специализант

Д-р Костадин Габров

Анестезиолог

Д-р Тодор Шопов

Лекар, специализант

Д-р Димитър Казаков

Анестезиолог

Д-р Здравко Беров

Анестезиолог

Д-р Лука Зумпалов

Анестезиолог

Д-р Игор Стоянов

Анестезиолог, токсиколог

Д-р Ивайло Вановски

Анестезиолог

Д-р Алексей Лещански

Анестезиолог

Д-р Тодор Бургуджиев

Анестезиолог

тел: 0357 88 581

тел: 0357 88 582

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: