ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Специалистите на регистратурата подпомагат пациентите до тяхното хоспитализиране или насочване към диагностични структури или лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ.

В Диагностично-консултативния блок на Уни Хоспитал работят лекари със съответната призната специалност.

Приемно-консултативните кабинети са оборудвани с необходимите за тяхната спешна и планова консултативно-диагностична дейност медицински изделия, лекарствени продукти, инструменти, пособия и апаратура.

При необходимост се осъществяват допълнителни изследвания и/или консултации, след което лекарят от приемния кабинет анализира резултатите и взема решение за последващи действия:

  • определяне на амбулаторно лечение и дата за вторичен преглед;
  • насочване към друг специалист;
  • насочване за изследване, като определя дата за провеждането му, в случай, че ще се проведе в структурите на болницата;
  • насочване за хоспитализация в болницата.