В клиниката по нервни болести на „Уни Хоспитал“ се извършва съвременна диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система: мозъчно-съдови, дегенеративни, демиелинизиращи, деменции, епилепсия, световъртеж, различни форми на главоболие, радикулити, плексити, полиневропатии, болки в гърба и дискова болест, невралгии, неврити, нарушение на вегетативната нервна система, невротични състояния и други. Разкрити са 20 легла, 5 от които интензивни.

Клиниката разполага със съвременна апаратура за рутинни и високоспециализирани изследвания на нервната система: 32-канален електроенцефалограф, окомплектован с  видео-ЕЕГ и полиграфия, електромиограф, дуплекс-сонограф с възможност за ултразвукова ангиография и функционална образна диагностика.

В клиниката се осъществява още консултативна, експертна и научно-изследователска дейност в  неврологията и граничните ѝ области в медицината.

Екипът на клиниката се състои от невролози със сертификати по основните високоспециализирани дейности и се ръководи от доц. д-р Ирена Велчева, д.м.

Клиника по нервни болести - Изображение 1
ТРАНСКРАНИАЛНА СТИМУЛАЦИЯ

В Клиниката се извършва лечение с транскраниална стимулация с постоянен ток – относително нов, неинванзивен метод. Специалистите отчитат висока ефективност на метода при заболявания като мозъчни инсулти, главоболие, хронична невропатна болка, тинитус (шум в ушите), Паркинсонова болест, множествена склероза, депресии, тревожни разстройства и много други неврологични заболявания.

Транскраниалната стимулация с постоянен ток е безболезнен и лишен от странични ефекти метод за директно стимулиране на мозъчните клетки, водещ до подобряване комуникацията между различните части на мозъка. След края на процедурата пациентите веднага могат да извършват нормалните си ежедневни дейности. Транскраниалната стимулация с постоянен ток е метод за избор и при пациенти, които са противопоказани за лечение с медикаменти, поради страничните им ефекти, алергии, непоносимост.

В зависимост от състоянието на пациента се определя и продължителността на лечението. Обикновено са необходими около 10 сесии, за да се проследят резултати от проведените процедури. Продължителността на една сесия варира между 20 мин и 1 час като е препоръчително те да се извършват 5 дни в седмицата.

 

ЛЕЧЕНИЕ С ТРОМБОЛИЗА

Мозъчният инсулт е спешно състояние. Може да бъде разпознат по симптоми като:

  • Загуба на говор и загуба на способността за разбиране на говора.
  • Изтръпване на крайниците или слабост, трудност при движението им.
  • Остър световъртеж.
  • Остро главоболие.

В такива случаи необходимо спешно да се позвъни на тел.112 и болният възможно най-бързо да се насочи към най-близкото лечебно заведение, в което се лекуват мозъчни инсулти.

Спешността при мозъчните инфаркти се обуславя от особеностите на тяхното развитие, при което възстановяването на кръвния ток в зоната около ядрото на инфаркта в рамките на 4.5 часа след началото на симптомите може да предотврати гибелта на невроните в нея. Именно в този времеви интервал, известен като „терапевтичен прозорец“ се провежда съвременното лечение на мозъчния инфаркт – ТРОМБОЛИЗА.

ТРОМБОЛИЗАТА се осъществява посредством интравенозно въвеждане на медикамент – Алтеплаза, с който се цели разрушаване на тромба, запушил съда. Провеждането на тромболизата се предшества от специализирано изследване на мозъка с компютърна аксиална томография или магнитнорезонансна томография с цел да се изключи мозъчен кръвоизлив и да се прецени локализацията и големината на мозъчната исхемия. Друго съвременно лечение на мозъчните инфаркти е механичната тромбектомия, при която тромбът се фрагментира и изсмуква със специални устройства и това се провежда самостоятелно или след проведена тромболиза. Прилагането на тромболиза и/или тромбектомия води до бързо и силно редуциране на тежестта на неврологичните симптоми и добро възстановяване на пациента.

Приложеният иновативен метод в „Уни Хоспитал“ се извършва само в още няколко лечебни заведения в страната, поради изискването за екип със съответната квалификация, апаратурна обезпеченост, координация между много звена.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е в Топ 5 за 2018-та година в България при лечение на мозъчен инсулт с тромболиза, според специализираната класация на „Галъп интернешънъл“ и здравния сайт clinica.bg.

 

В Клиниката по нервни болести са разкрити 20 легла, 5 от които интензивни.

Клиниката разполага със съвременна апаратура за рутинни и високоспециализирани изследвания на нервната система: 32-канален електроенцефалограф, окомплектован с  видео-ЕЕГ и полиграфия, електромиограф, дуплекс-сонограф с възможност за ултразвукова ангиография и функционална образна диагностика.

В клиниката се осъществява още консултативна, експертна и научно-изследователска дейност в  неврологията и граничните ѝ области в медицината.

Екипът на клиниката се състои от невролози със сертификати по основните високоспециализирани дейности и се ръководи от доц. д-р Ирена Велчева, д.м.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: