ПРИЕМЕН КАБИНЕТ – 0357/88 584

Отделението по Лъчелечение разполага с 46 легла в стационар, 2 приемно-консултативни кабинета и регистратура за прием на пациентите. Отделението е оборудвано с последно поколение апаратура – два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.

От началото на 2021 г. Отделението по лъчелечение е единственото в страната, което разполага със системата Varian Calypso за провеждане на радиохирургия при ранен простатен карцином. Varian Calypso System улавя и най-малкото движение на простатата чрез три миниатюрни магнита, поставени в тумора, и подава информация в реално време към линейния ускорител (машината, която облъчва). Ускорителят коригира насочваните лъчи така, че туморът в простатата да бъде облъчен изключително прецизно, като в същото време бъдат пощадени и предпазени здравите околни тъкани.

Системата Калипсо е подходяща за провеждане на лечение при пациенти с ранен рак на простата и е алтернатива на хирургичното лечение. С Varian Calypso System времето на терапия се съкращава сериозно и пациентът преминава през само пет процедури на лечение, при липсата на странични лъчеви реакции.

Онкологичен център Уни Хоспитал вече разполага с HyperArc HD – най-съвременната методика в радиохирургията, която дава възможност за едновременно облъчване на множество метастази в областта на главата и съкращава времето за облъчване. Изцяло автоматизирано-роботизираните движения позволяват лечението да започне и да бъде проследено без последващи влизания в залата за провеждане на лъчетерапия.

Заедно с това HyperArc HD методиката се справя успешно с едно от големите предизвикателства в областта на стереотактичната радиохирургия – максималното запазване на здравите тъкани. Облъчването при тази методика е не-компланарно (облъчване от множество входни точки, осигурено чрез ротация на пациентската маса), като по този начин дозата, получена в околните тъкани, е много по-малка. Това, от своя страна, осигурява възможност за последващо лечение, ако такова е необходимо.

В отделението има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, следоперативно лъчелечение и/или съчетано xимио-лъчелечение. Лекуват се пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото (ендометриума) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво и ануса, белия дроб, простатата и урогениталната система, мозъчни тумори, както и палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене с цел обезболяване и кръвоспиране.

Извършва се предоперативно лъче и химио-лъчелечение при тумори на ректума, ануса и съчетано лъчелечение на шийката на матката (перкутанно лъчелечение + интракавитарна брахитерапия), което при някои клинични стадии осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение. Извършва се дефинитивно лъчелечение при рак на белия дроб и мозъчни тумори с възможности за радиохирургия при налични показания. Ще се провежда най-съвременната лечебна стратегия за запазване на целия или на част от болния орган – при тумори на ларинкса, фаринкса, устната кухина, пикочния мехур, правото черво, както и хипофракционирани режими при рак на млечната жлеза, които осигуряват съпоставими лечебни резултати при съкратено лечебно време.

Обособена е и Лаборатория по клинична дозиметрия на йонизиращите лъчения.

Отделението по лъчелечение работи със Здравна каса.

 

Екип на отделението по лъчелечение

Отделението е оборудвано с два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron. с приставка Edge.

Системата Edge е доказателство за еволюцията в начина, по който се осъществява модерната радиохирургия. С тази система могат да се лекуват повече пациенти, благодарение на скоростта, точността и модерното планиране на лечението, заложени в нейната структура. Системата Edge предоставя цялостно решение за осигуряване на прецизно радиохирургично лечение.

Уникалната апаратура ще позволи използване на най-съвременни техники в лечението като IMRT, VMAT, SBRT и SRS.

Отделението разполага и с уникална апаратура за брахитерапия, с което ще се разшири спектърът от възможности за лечение на рак на маточното тяло, маточната шийка, простата, рак на гърдата, кожни тумори, както и ендоброхиални тумори.

Приемен кабинет - тел. 0357 88 584
info_rt@unihospitalbg.bg

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания:

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: