ГРАФИК ЛЕКАРИ

Контакти*: Регистратура-Медицински център: 0357/88 581, ул. „Г. Бенковски“ № 100;

e-mail: medcenter.panagyurishte@unihospitalbg.bg

Приемен кабинет в Пазарджик, ул. „Трапезица“ 7 („Бялата къща“) – 0876 946 052

*За записване на преглед при специалисти към МЦ има възможност за записване на час през Платформата Superdoc.bg

 

  1. График на лекаря(ите) – специалист(и), работещ(и) в лечебното заведение:

1.1 Д-р Тодор Дончев Бургуджиев – пакет „Анестезиология и интензивно лечение

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.00-18.00ч 16.00-18.00ч 16.00-18.00ч 16.00-18.00ч
Домашни прегледи 16.00-18.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.2. Д-р Ангел Петров Проданов -пакет“Анестезиология и интензивно лечение“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 18.00-20.00ч 18.00-20.00ч 18.00-20.00ч 18.00-20.00ч 08.00-10.00ч
Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.3. Д-р Илмен Лазаров Василев -пакет“Педиатрия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08-00-12.30ч 08.00-12.00ч
Домашни прегледи 12.30-13.00ч
ЛКК** 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“ 12.00-13.00чч
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.4.Д-р Александър Йозефов Новоместски- пакет“Педиатрия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

16.00-18.00ч

07.00-08.00ч

16.00-17.00ч

07.00-08.00ч

16.00-18.00ч

07.00-08.00ч

16.00-17.00ч

07.00-08.00ч

16.00-18.00ч

Домашни прегледи 17.00-18.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“ 17.00-18.00ч
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.5 .Д-р Христо Атанасов Христов- пакет“Гастроентерология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

17.00-18.00ч

17.00-19.00ч 07.00-08.00 ч

17.00-18.00ч

17.00-19.00 ч 07.00-08.00ч

16.00-16.30

Домашни прегледи 18.00-18.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  17.30-18.00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.6 .Д-р Цветко Йорданов Цветков- пакет“Гастроентерология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 18.00-20.00ч 07.00-08.00ч

19.00-20.00ч

18.00-20.00ч 07.00-08.00ч

19.00-20.00

18.00-20.00ч 08.00-13.00ч
Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  20.00-20.30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.7 .Д-р Лена Савова Христова-Заекова-пакет“Нефрология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

16.30-19.30ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

16.30-19.30ч

Домашни прегледи 19.30-20.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.8 Д-р Христо Петров Чалъков-пакет“Ендокринология и болести на обмяната“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

16.00-19.30ч

07.00-08.00ч

16.00-19.30ч

07.00-08.00ч

16.00-19.00ч

09.00-16.00ч
Домашни прегледи 19.30-20.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  19.30-20.00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.9 Д-р Спаска Лазарова Кръстева-пакет“Нервни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08.00-14.00ч 08.00-14.30ч
Домашни прегледи 14.00-14.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.10 доц.д-р Ирена Василева Велчева -пакет“Нервни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 17.00-18.00ч

19.00-20.00ч

17.00-18.00ч

19.00-20.00ч

17.00-18.00ч

19.00-20.00ч

08.00-10.00ч
Домашни прегледи 10.00-10.30ч
ЛКК** 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч18.00-19.00ч 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч18.00-19.00ч 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.11 д-р Лина Райкова Мутева-Куртева -пакет“Физикална и рехабилитационна медицина“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.30-20.00ч 14.30-17.30ч 16.30-20.00ч 08.00-10.00ч
Домашни прегледи 17.30-18.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.12 д-р Ивайло Атанасов Соколов -пакет“Ревматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 14.30-20.00ч 14.30-18.30ч
Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.13 доц.д-р Андриан Орлинов Тонев д.м-пакет“Съдова Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

16.30-20.00ч

07.00-08.00ч

16.30-20.30ч

07.00-08.00ч

16.30-20.30ч

07.00-08.00ч

16.30-20.30ч

Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

 

1.14 д-р  Юрий Златев Стоянов-пакет“ Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 17.00-18.00ч 17.00-18.00ч
Домашни прегледи 17.00-18.00ч
ЛКК** 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч18.00-19.00ч 07.00-08.00ч18.00-19.00ч 07.00-08.00ч18.00-19.00ч 07.00-08.00ч18.00-19.00ч
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  19.00-20.00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.15 Д-р Валери Стоянов Божинов- пакет“ Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.00-18.00ч 17.00-18.30ч 08.00-10.00 08.00-12.00
Домашни прегледи 18.30-19.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  18.00-19.00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.16 д-р  Юрий Златев Стоянов-пакет“ Гръдна Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.00-18.00ч

19.00-20.00ч

16.00-17.00ч

19.00-20.00ч

16.00-17.00ч

19.00-20.00ч

16.00-17.00ч

19.00-20.00ч

Домашни прегледи 16.00-17.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.17 д-р  Валери Стоянов Божинов-пакет“ Гръдна Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

19.00-20.00ч

07.00-08.00ч

18.00-20.00ч

07.00-08.00

17.00-18.00

11.00-14.30
Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.18 д-р Мерал Хикметова Ефендиева -пакет“ Акушерство и гинекология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

16.30-19.00ч

07.00-08.00ч

16.30-19.00ч

07.00-08.00ч

16.30-19.00ч

Домашни прегледи 19.00-19.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  19.00-19.30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“ 19.00-19.30ч

 

1.19 д-р Алае-еддин Зауи -пакет“ Акушерство и гинекология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.30-18.30ч 08.00-15.30ч 16.30-18.30ч 08.00-19.00ч
Домашни прегледи 19.30-20.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  18.30-19.00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“ 18.30-20.00ч 15.30-16.30ч 19.00-19.30ч 19.00-20.00ч

 

1.20 д-р Александра Силяноска-пакет“ Акушерство и гинекология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

15.00-16.00ч

07.00-08.00ч 08.00-16.00ч .
Домашни прегледи 13.00-15.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  15.30-16.00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“ 16.00-16.30ч

 

1.21 д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова-пакет“Вътрешни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.00-18.00ч .
Домашни прегледи 19.30-20.00ч
ЛКК** 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  19.00-19.30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.22 д-р Пенчо Велев Пенчев-пакет“Вътрешни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.00-18.00ч . 08.00-15.00ч
Домашни прегледи 18.30-19.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  18.00-18.30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.23 д-р Благовеста Георгиева Георгиева-пакет“Вътрешни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

07.00-08.00ч

18.00-19.00ч

.
Домашни прегледи 19.00-19.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  19.00-19.30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.24 д-р Пенчо Велев Пенчев-пакет“Кардиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15.30-20.00ч 15.30-17.30ч 15.30-20.00ч 15.30-17.30ч .08.00-12.00ч
Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  20.00-20.30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.25 Д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова- пакет „ Кардиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 17.00-18.00

19.00-20.00

16.00-17.30 17.00-18.00

19.00-20.00

08.00-19.00
Домашни прегледи 19.00-20.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***  17.30-18.00
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.26  д-р Славка Иванова Кацарова-пакет“Пневмология и фтизиатрия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 12.00-19.30ч .08.00-10.00ч
Домашни прегледи 19.30-20.00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.27  д-р Мартин Тошков Тошев-пакет“Ортопедия и травматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

15.00-16.00ч

07.00-08.00ч

15.00-16.00ч

07.00-08.00ч

15.00-16.00ч

15.00-17.00ч 15.00-17.00ч .
Домашни прегледи 16.00-16.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.28 д-р Иван Видков Желев-пакет“Ортопедия и травматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16.00-18.00ч 16.00-18.00ч 16.00-18.00ч 07.00-08.00

17.00-18.00

17.00-19.00 .08.00-12.00ч
Домашни прегледи 19.00-19.30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.29 д-р Веселин Стоянов-пакет“Ортопедия и травматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 18.00-20.00ч 18.00-20.00ч 18.00-20.00ч 18.00-20.00ч 07.00-08.00ч

19.00-20.00ч

. 08.00-16.00
Домашни прегледи 20.00-20.30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.30 д-р  Гергана Иванова Мизгова-Георгиева-пакет“Клинична микробиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч .14.30-19.30ч
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.31 д-р  Лида Емилова Хаджиева-пакет“Клинична микробиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 14.30-19.30ч
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.32 д-р  Лориета Кръстева Георгиева-пакет“Трансфузионна хематология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч .
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.33 д-р  Ели Анастасова Чапарова-пакет“Клинична лаборатория“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч .
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.34 д-р  Васил Георгиев Василев-пакет“Клинична лаборатория“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч 15.30-19.30ч .
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.35 д-р Иван Василев Попов-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00ч-08.00ч

14.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

14.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

14.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

14.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

14.30-19.30ч

.07.00-09.00ч
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

*Забележка:Да се зачита всяка първа събота на месеца.

 

1.36 д-р Маргарита Рашкова Бикова-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

.
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.37 д-р Олга Петровна Стоянова-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00ч-08.00ч

15.30-19.30ч

.
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.38  д-р Калин Стоянов Кънев-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00-08.00ч

15.30-19.30ч

07.00-08.00ч

15.30-19.30ч

.
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

ОЛКК заседава от понеделник до четвъртък – от 07.00 до 08.00ч и от 18.00 до19.00ч

Всеки петък-заседава и педиатър към ОЛКК – от 07.00 до 08.00ч и от 18.00 до19.00ч