ВСИЧКО ЗА ЗДРАВЕТО ПОД ЕДИН ПОКРИВ

Добре дошли на сайта на „МБАЛ-Уни Хоспитал – Панагюрище!

Нашето име е знак за универсална медицинска грижа и уникална медицинска техника.„МБАЛ Уни Хоспитал“ е символ на модерност, функционалност, динамика, прецизност, уникална медицинска грижа и най-модерна медицинска техника. Най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване за изминалите над 30 години.Нашата мисия – „Всичко за здравето под един покрив“, е да предложим най-пълноценна и комплексна грижа за Вашето здраве от утвърдени специалисти с помощта на съвременни методи и последните технологии на модерната медицина. Ние, в „Уни Хоспитал“ прилагаме индивидуален подход във Вашето лечение – нашите пациенти, като едновременно с това уважаваме и защитаваме Вашите права.

 

Тук работят двата най-добри мултимодални линейни ускорителя от най-високия клас в света. Онкологичният център, който включва отделенията по Медицинска онкология, Лъчелечение и Нуклеарна медицина е емблематичен за болницата и е на световно ниво. Над 80% от пациентите в отделението по Медицинска онкология не са от региона, а в другите отделения, пациентите от цяла България са близо 70%.

За първи път в България едновременно се съчетават образни диагностични методи – позитронно-емисионeн томограф – ПЕТ скенер, /ПЕТ КТ-PET CT/, магнитен резонанс, компютърен томограф, роботизиран ангиограф, ултразвукови методи, заедно с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи и телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности. Тук е оборудван хирургичен комплекс с първата за България и Югоизточна Европа хибридна операционна зала с роботизиран ангиограф. Работи и уникална микробиологична лаборатория, която позволява най-бързата диагностика и адекватно лечение. В „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е наложен комплексният подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение (хирургично и терапевтично), диспансеризация и профилактика на пациента.

Многопрофилната болница за активно лечениe – „Уни Хоспитал“ ООД, град Панагюрище, получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност – „отлична“ за срок от пет години. Акредитационният съвет към Министерството на здравеопазването даде своето решение на 2 май 2017 година. Медицинският център след подписване на договора със Здравната каса приема пациенти, според графика на лекарите специалисти. Разширява дейността на прегледите, които са с направление 3, 3а, 4 и 8а. Пациентите се преглеждат като заплащат съответната потребителска такса.

Има 340 болнични легла, лекарите в болницата са около 180 души, над 100 от тях са със специалност, около 30 са с две специалности. Близо 400 са специалистите по здравни грижи, медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и санитари. Общият състав на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е над 700 души.

Свръхмодерното болнично заведение съчетава високотехнологични решения, които предлагат ефективни иновации в здравната грижа. Лекарите предлагат бързо, прецизно и точно диагностициране на пациентите. Благодарение на новите системи, всички данни за състоянието на болните, резултатите от ядрено–магнитния резонанс, скенерите и другата апаратура на болницата, се съхраняват в един общ център. Това ускорява успешното поставяне на диагноза и води до предлагане на подходящо лечение. Съвременните технологии, отличните специалисти които работят в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ в град Панагюрище позволяват в реално време да се получават образи от образната диагностика, изследвания от медико-диагностичните лаборатории и да се осъществяват конферентни връзки с други специалисти от страната и чужбина. Болницата има и психолози в Онкоцентъра.

Eкипът на „МБАЛ-Уни Хоспитал“