2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation
МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation Уни Хоспитал - Сертификат Уни Хоспитал

Лечебното заведение е със сертификат за акредитация за медицински туризъм, което отговаря на световните стандарти за лечение

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation (GHA). Лечебното заведение е единствената многопрофилна болница в България със сертификат за акредитация от Глобалната здравна акредитационна организация (GHA). Основната цел на GHA е чрез своята акредитационна програма да потвърди високото качество на услуги за пациентите, които предприемат пътуване с цел профилактика, лечение и последващи грижи.  Покриването на критериите за лечение на пациенти от чужбина или т.нар. медицински туризъм е естествено продължение на настоящата политика на лечебното заведение за постоянно повишаване на качеството при предоставяне на медицинска грижа за пациентите в безопасна среда.

Сертификатът за акредитация, получен от МБАЛ “Уни Хоспитал“, е гаранция за изпълнението на изискванията на стандартите на GHA за безопасни и ефективни болнични грижи за пациентите, както и логистиката, свързана с тяхното пътуване. Лечението зад граница е тенденция с нарастващ ход на търсене и МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказа възможността си да осигури на чуждестранните пациенти достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.   
            „Успешната акредитация от GHA допринася за увеличаване на разпознаваемостта и авторитета на болницата, подобрява качеството ѝ на работа, конкурентноспособността ѝ, здравната и социална роля и значимост на лечебното заведение и най-важното – гарантира отлично качество на  обслужване на пациентите при спазване на най-добрите практики за лечение. Това е следваща стъпка в утвърждаването на болницата, вече и в международен план“, заяви при получаване на сертификата за акредитация управителят на МБАЛ „Уни Хоспитал“ д-р Красимира Чачова-Ранчева.

Основните медицински структури, за които МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм, са: Онкологичен център, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Съдова хирургия, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина.

„Стремежът на лечебното заведение винаги да предоставя на пациентите качествени медицински услуги срещна реализация в акредитацията от Global Healthcare Accreditation (GHA) като безспорно доказателство за високото ниво на медицинско обслужване. Успешно преминалата акредитация е независимата оценка, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ е създала всички условия за постигане на ефективно лечение в условията на пълна безопасност за пациентите. Лечебното заведение ще продължи да работи, следвайки най-съвременните медицински протоколи, но при по-широк кръг пациенти – не само от България, но и от целия свят. Тази система е гарант за стремеж към непрекъснато повишаване квалификацията на медицинския персонал“, отбеляза от своя страна изпълнителният директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ д-р Явор Дренски.

 

За МБАЛ „Уни Хоспитал“

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е резултат от най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване през последните над 25 години. Мисията на лечебното заведение е да предлага на пациентите от България и чужбина най-широка гама от високоспециализирани медицински услуги и последно поколение медицинска апаратура. За петте години от откриването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ болницата се наложи като едно от водещите лечебни заведения на здравната картата в България. До момента МБАЛ „Уни Хоспитал“ е предоставила медицински грижи на над 100 000 пациенти.

За Global Healthcare Accreditation

Акредитационната програма на Global Healthcare Accreditation (GHA) за медицински туризъм е създадена с цел подобряване на грижите и получаването на мед. услуги от страна на пациентите, които предприемат пътуване с цел лечение или долекуване. Стандартите на  Global Healthcare Accreditation (GHA) гарантират, че в лечебното заведение се прилагат протоколи за работа, които покриват нуждите и очакванията на пациентите. Те са в основата на програмата за медицински туризъм и са предмет на постоянен контрол на качеството и развитие. GHA предоставя възможност на организациите в здравния сектор да подобрят уменията и компетенциите си, като надградят качеството на предлаганите от тях медицински услуги.