2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Проведе се XIV Национална конференция по клинична лаборатория

Проведе се XIV Национална конференция по клинична лаборатория Проведе се XIV Национална конференция по клинична лаборатория
Проведе се XIV Национална конференция по клинична лаборатория

Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“, воден от д-р Васил Василев, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение взе участие.

В Пловдив през октомври се проведе XIV Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие. Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“, воден от д-р Васил Василев, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение взеха участие.

Сред интересните теми, които бяха представени са „Нови аналитични техники“, „Персонализирана медицина“, „Лабораторна диагностика при бременни, деца и възрастни“,  „Клинична ензимология“, „Качествен контрол“,„ Референтни граници аналитична и медицинска оценка на лабораторните тестове“, сподели старши лаборант Марианна Тананска.

Научната конференция беше полезна и интересна, даде възможност лабораторните специалисти да обменим научна и практическа информация, касаеща методологични и технологични новости в нашата сфера – Лабораторна диагностика при злокачествени заболявания, туморни маркери и циркулиращи извънклетъчни никлеинови киселини, допълни д-р Василев.