Близо 200 анестезиолози от цялата страна се събраха в Панагюрище за научната конференция „Септични състояния и интензивно лечение“

Близо 200 анестезиолози от цялата страна се събраха в Панагюрище за научната конференция „Септични състояния и интензивно лечение“

Събитието се организира от МУ-Пловдив и МБАЛ „Уни Хоспитал“
Близо 200 анестезиолози от цяла България изпълниха зала „Луда Яна“ в гр. Панагюрище за научната конференция „Септични състояния и интензивно лечение“. Начало на събитието дадоха организаторите от МБАЛ „Уни Хоспитал“ в лицето на д-р Ангел Проданов, прокурист и директор „Лечебна дейност и качество“ в болницата и от Медицински университет – Пловдив – проф. Чавдар Стефанов, ръководител на Катедрата по анестезиология, спешна и интензивна медицина на МУ – Пловдив.
Д-р Проданов пожела успех на събитието и определи огромния интерес към събитието като потвърждение за актуалността и важността на избраната тема: „Уверен съм, че с участието си всички лектори ще допринесат за генерирането на високо експертни тези в рамките на форума по тази изключително важна и сериозна тема. Благодаря на всички колеги тук, че с професионалното си мнение и експертиза ще разширят експертната платформа на форума“.
„Бих искал да се обърна с благодарност за подкрепата, участието и приноса на всеки един от Вас. Ще имаме възможност да се запознаем с достиженията, научните данни и практическите приложения по темата септични състояния и интензивно лечение. Благодаря и на спонсорите на събитието за помощта, която ни позволява да организираме и проведем конференцията по най-ползотворния начин“, заяви проф. Чавдар Стефанов в приветствените си думи.

Научната програма откри проф. д-р Вилиан Платиканов, дм – УМБАЛ „Света Марина“, Варна с презентацията си на тема „Анестезиология и интензивно лечение – защо, кога, какво, как… през XXI век“, а в рамките на събитието бяха включени още темите за:
• Катетър-свързани инфекции
• Колонизация с полирезистентни микроорганизми и деконтаминация на ГИТ в интензивното отделение
• Електрическа импедансна томография на бял дроб при пациенти с пневмония и сепсис
• Метаболитна и субстратна поддръжка при сепсис
• Метаболитен телесен модел при пациенти с тежка ЧМТ и сепсис
• Персонализиран подход при септични пациенти
• Биоимпеда
нсен анализ и инфузионна терапия при сепсис
• Оценка на екстраваскуларната вода в белия дроб при сепсис
• Вазопресори при септичен шок
• Белодробен микробиом и пневмония
• Персонализиран подход за определяне нивото на интерес при електро-импедансна томография на
• бял дроб
• Съвременни аспекти на бързата микробиологична диагностика и антибиотичната резистентност в страната и Европа при инвазивни бактерии, вкл. причинители на инфекции на кръвта
• Белодробна ехография в интензивното отделение
• Титин – саркопения при Сепсис
Финал на събитието поставиха д-р Дончо Ташков от МБАЛ “Уни Хоспитал”- Панагюрище и д-р Емил Митковски, дм, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив с темата „Про-Кон дебат – инвазивен и/или неинвазивен хемодинамичен мониторинг“, които с помощта на приложението Mentimeter ангажираха публиката с оценка и гласуване в реално време.
Събитието се провежда в Панагюрище за втора поредна година. Първото издание на научния форум събра над 120 анестезиолози и бе посветено на антибиотичната политика и резистентност в пост-КОВИД ерата.
Научната конференция се провежда с подкрепата на генералния спонсор «Асарел Медет» АД.