Д-р Красимир Кулински е новият управител на „Медицински център-Панагюрище“

Д-р Красимир Кулински е новият управител на „Медицински център-Панагюрище“

Д-р Кулински е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Пазарджик от 2007 година, а от 2009 година е член на УС на Националното сдружение на общопрактуващите лекари в България.

На 9 ноември 2018 г., по време на Общо събрание на МБАЛ „Уни Хоспитал“, беше обсъдена и одобрена кандидатурата на д-р Красимир Кулински за управител на „Медицински център-Панагюрище“ – част от болничния комплекс на „Уни Хоспитал“.

Д-р Красимир Кулински е завършил медицина през 1994 година, като през 2004 година придобива специалност Обща медицина и завършва специализация по Здравен мениджмънт през 2010 година.

Д-р Кулински е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Пазарджик от 2007 година, а от 2009 година е член на УС на Националното сдружение на общопрактуващите лекари в България. Ръководител е на Акредитирана практика за обучение на специализанти и студенти по Обща медицина. Асистент е към катедра „Обща медицина” към Медицински университет – Пловдив. Бил е зам.-председател на РК на Български лекарски съюз – Пазарджик. Д-р Кулински е съдебен експерт към Районен съд –Пазарджик и Административен съд – Пазарджик – за изготвяне на съдебно-медицински експертизи.

Д-р Кулински има участия в международни конгреси, научно-практически конференции.