Д-р Михаил Христов е новият управител на „Уни Хоспитал“

Д-р Михаил Христов е новият управител на „Уни Хоспитал“

Д-р Христов е завършил медицина със специалност „Ортопедия и травматология“, както и магистратура по стопанско управление със специалност „Здравен мениджмънт“.

На общо заседание на акционерите на „МБАЛ Уни Хоспитал“, провело се на 27 април, беше освободен досегашният управител на болницата доц. д-р Силви Кирилов и беше избран д-р Михаил Христов.

Д-р Христов е завършил медицина със специалност „Ортопедия и травматология“, както и магистратура по стопанско управление със специалност „Здравен мениджмънт“.

Д-р Христов е заемал административните позиции:

 • Експерт към Парламентарната комисия по здравеопазването, младежта и спорта;
 • Председател на Надзорният съвет на Националната Здравно Осигурителна Каса;
 • Член на Висшият Медицински Съвет;
 • Съветник на Министъра на здравеопазването;
 • Председател на Съвет на директорите на болница;
 • Член на Комитета за управление и Ръководител на работна група по проект на Световна банка;
 • Лектор в проект финансиран от Испанското правителство и по програма ФАР-Консенсус с Германската компания – BASYS
 • Консултант на проект „Изграждане на Медицински онкологичен и лъчетерапевтичен комплекс в гр. Панагюрище“.

Новият управител на „Уни Хоспитал“ има и солиден опит като:

 • Директор Изпълнителна Агенция „Медицински Одит”
 • Директор на Регионален Център по Здравеопазване – София;
 • Директор дирекции: „Медицински Контрол” и „Маркетинг и продажби” в Доброволен здравноосигурителен фонд;
 • Началник отдел „СИМП” в ЦУ София на НЗОК;
 • Главен инспектор и Държавен инспектор в Изпълнителни агенции;
 • Управител и финансов контрольор на болница;
 • Управител на Медицински център;
 • Началник на Отделение „Ортопедия и травматология“ в СБАЛ;