Д-р Росица Кръстева оглави Онкологичен център „Уни Хоспитал“

Д-р Росица Кръстева оглави Онкологичен център „Уни Хоспитал“

Онкологичният център „Уни Хоспитал“ предлага пълния цикъл от грижи, необходими в процеса на диагностика, лечение и проследяване на онкологичните пациенти

Д-р Росица Кръстева застава начело на Онкологичен център „Уни Хоспитал“, който включва отделенията по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина. Центърът се обособява като структура в лечебното заведение и обединява комплексната онкологична помощ, която се развива в МБАЛ „Уни Хоспитал“ в единен функционален център. Целта е здравните услуги в сферата на онкологията, които центърът предлага на най-високо ниво, да се консолидират, улеснявайки както пациентите, така и здравните специалисти. С формирането на Онкологичния център се гарантира най-високото качество на комплексна медицинска грижа, осигурена от директната комуникация между различните специалисти и болнични звена – всичко за здравето под един покрив.

Онкологичният център „Уни Хоспитал“ предлага пълния цикъл от грижи, необходими в процеса на диагностика, лечение и проследяване на онкологичните пациенти. В процеса е ангажирано и звено по клинична психоонкология, което обслужва психосоциалните нужди на пациентите и техните близки. Центърът не само прилага най-съвременните стандарти в медицината, но и участва в развитието и внедряването на нови практики, като за тази цел се ангажира в научни изследвания и публикации.

Д-р Кръстева е част от МБАЛ „Уни Хоспитал“ от самото създаване на болницата през ноември 2015 година, когато се положиха и основите на днешния Онкологичен център. Тя е лауреат на престижната годишна награда на фондация Свети Иван Рилски за принос към здравеопазването за 2017 година в категория „Онкология“ и носител на приза „Лекар на годината“ на МБАЛ „Уни Хоспитал“ за 2018 година. Д-р Кръстева е сред водещите медицински специалисти, които се ползват с широко признание не само у нас, но и на престижни международни форуми. Благодарение на участието си в множество световни научни срещи, д-р Кръстева поставя Онкологичния център „Уни Хоспитал“ не само в сърцето на българската здравна карта, но и в полезрението  на международната общественост.