Д-р Спасимир Шопов от „Уни Хоспитал“ със статия за първичен едроклетъчен карцином на простата

Статията е 24-та поред на д-р Шопов

Изключително рядък случай на първичен едроклетъчен карцином на простата описва в поредната си статия д-р Спасимир Шопов, ръководител на Отделението по обща и клинична патология в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Научната информация е публикувана в “Archives of the Balkan Medical Union”.

В зависимост от невроендокринната диференциация, ракът на простатата е разделен на две основни групи: първичен невроендокринен тумор на простатата (карциноидни, дребноклетъчни и едроклетъчни невроендокринни карциноми) или като фокален тумор при конвенционален аденокарцином. Едроклетъчен невроендокринен карцином на простатата е много рядко срещано състояние, обяснява д-р Шопов.

В изследването си д-р Шопов разглежда случай с поставена диагноза на 72-годишен мъж с високостепенен аденокарцином Gleason 9 (4 + 5) от иглена биопсия и впоследствие, след простатектомия, с едроклетъчен невроендокринен карцином без зони на аденокарцином на простатата. На пациента е предписана химиотерапия (етопозид и цисплатин) с последваща лъчева терапия от Онкологичен съвет.

Въпреки че е добре описан в белите дробове, този вид рак на простатата е много рядък. Дребноклетъчният карцином е най-честият невроендокринен рак на простатата; карциноиден и едроклетъчен невроендокринен рак на простатата (LCNEC) е изключително рядък. Към днешна дата има 21 случая на LCNEC с научни публикации. Поради своята рядкост е важно патолозите да разпознават и диагностицират точно този вид тумори, подчертава д-р Шопов.

Сред изводите, направени в статията е, че CNEC на простатата е изключително рядко и агресивен рак, който е микроскопски неразличим от AAC на простатата. Често се бърка с висок клас AAC. Следователно, при такива лезии, особено когато се извършват иглени биопсии, подходящо е да се включат невроендокринни маркери в рутинния IHC. Нивото на стойностите на PSA в LCNEC на простатата остава дискусионен и за по-нататъшно проучване.