Д-р Цветолюб Митев пред „24 часа“: Успешно заработи Първият Център по бариатрична хирургия в Южна България

Д-р Цветолюб Митев пред „24 часа“: Успешно заработи Първият Център по бариатрична хирургия в Южна България

Д-р Цветолюб Митев е ръководител на Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Началник е на Отделението по гастроентерология в лечебното заведение, има завършени специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология, доказан специалист. Част е от лигата „Лекарите, на които вярваме“ на в. „24 часа“ за 2022 година.

 

-Д-р Митев, пред какви предизвикателства сте изправен като ръководител на Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“?

-Основната цел на екипа от специалисти, които сме част от Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“, е да осигурим комплексен подход, съобразен със световните стандарти, отговарящи за добра медицинска практика, когато работим с пациенти с наднормено тегло. През 2022 година Световната здравна организация СЗО съобщи за „епидемични“ нива на наднормено тегло и затлъстяване в Европа, свързани с над 1,2 милиона смъртни случая годишно, като призова за бързи промени в политиката, за да се обърне опасната тенденция. В практиката си срещаме често пациенти, които имат редица заболявания, които не биха се развили, ако нямаха затлъстяване. Едно от основните предизвикателства, с които трябва да се справяме е нагласата на пациентите и признаването на това, къде се коренят проблемите им. Убеден съм, че колкото повече говорим за проблема, толкова е по-голям шансът да помогнем.

 

-В какво конкретно се изразява помощта, която оказвате на пациентите с наднормено тегло?

-Първоначално изготвяме оценка на здравния статус на пациента, като интердисциплинарна комисия, в която влизат специалисти като ендокринолог, кардиолог, гастроентеролог, психолог, диетолог, офталмолог, физиотерапевт, и се изготвя план за лечение. При необходимост оказваме съдействие за пътуването и хотелското настаняване както на пациента, така и на неговите близки. Предвид многопрофилния характер на „Уни Хоспитал“ цялата предоперативна подготовка се извършва на в лечебното заведение, благодарение на високотехнологичната лабораторна апаратура и екипа от доказани лекари специалисти.

 

-Бихте ли разказал малко повече какво представлява бариатричната хирургия?

-В България основите на съвременната бариатрична хирургия са поставени от д-р Ивайло Цветков през 2005 година. От средата на миналата година сме колеги в нашия Център по бариатрична хирургия, като до момента д-р Цветков е извършил бариатрични операции в „Уни Хоспитал“ на 21 пациенти с болестно затлъстяване от България, Румъния и Великобритания, включително са поставени 5 вътрестомашни балона.

Според указанията на Международната диабетна федерация, публикувани през 2011 година, метаболитната хирургия представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективно средство за хирургично лечение:

  • подходящо терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и високо степенно затлъстяване (ИТМ=/<35 kg/m2)
  • подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и лека до умерена степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 kg/m2), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване.

Метаболитната хирургия включва различни оперативни процедури върху горния отдел на гастро-интестиналния тракт, които имат за цел да постигнат значителна загуба на тегло и да поддържат тази загуба в дългосрочен план.

-Какви са ползите за пациентите, подложили се на интервенция за намаляване на теглото?

-Според различни проучвания всяко намаляване на теглото с над 25 кг и задържането на новото телесно тегло в значителна степен повлиява сърдечната честота (80% от случаите). При намаляване на теглото с над 30 кг стойностите на кръвното налягане се снижават при 92% от пациентите и нормализират при 75% от тях. Регистрираме и значително подобрени резултати от кардиограмите, ехогардиографиите и липидните профили на тези пациенти.

В доклад на Световната здравна организация се казва, че през последните пет десетилетия процентът на затлъстяване в Европа е нараснал със 138% и е свързан с редица ракови и сърдечносъдови заболявания. Близо една четвърт от възрастните на стария континент са със затлъстяване, което е повече, отколкото в който и да е друг регион, с изключение на Северна и Южна Америка.

Затова е особено важно да водим здравословен начин на живот, което включва балансирано хранене, двигателна активност, осигуряване на достатъчно количество сън, ограничаване на алкохола и тютюнопушенето, ограничаване на стреса.

Източник: 24chasa.bg