Д-р Явор Дренски за Clinica.bg: РАЗШИРЯВАМЕ ОНКОЛОГИЯТА В ПАНАГЮРИЩЕ

Д-р Явор Дренски за Clinica.bg: РАЗШИРЯВАМЕ ОНКОЛОГИЯТА В ПАНАГЮРИЩЕ

Нарасна пациентският контингент от западните ни съседни държави и най-вече от Северна Македония, казва д-р Явор Дренски

В края на миналата година една от частните болници в страната – „Уни Хоспитъл“, направи опит да стъпи в столицата, откривайки медицински център. Дотук ли ще останат намеренията й, ще построи ли поредната нова клиника в страната, докога ще расте болничния пазар у нас и няма ли най-накрая да има край на инвеститорските щения. Това попитахме д-р Явор Дренски, директор на болницата.

– Д-р Дренски, предприехте доста нови стъпки в развитието на болницата – хеликоптерна площадка, медицински център в София,

заявки за какво са те?

– Дейността на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и „Асарел Панагюрище Здраве“ са с основен приоритет постоянно развитие в полза на пациента, а най-важното за болния човек на първо място са достъпът до навременна, висококачествена и персонализирана медицинска помощ. Тези три аспекта трябва да бъдат предоставяни едномоментно и безкомпромисно, като последните ни инвестиции акцентират върху това триединство в фокус върху навременността. Чрез хеликоптерната площадка ние имаме възможност да осигурим максимално бърза медицинска помощ за критични пациенти, а и както видяхте още на следващия ден след откриването на тази важна инфраструктура – да участваме не само като експлантационен екип, но и с изключителна бързина да предадем животоспасяващ орган за трансплантация чрез въздушен транспорт. По отношение на медицинския център „Уни Хоспитал“ в София ние отговаряме на вече възникналите потребности на пациентите. Много от тях пътуват до Панагюрище от столицата за високоспециализираните болнични дейности и имат нужда от високоспециализирано проследяване в амбулаторни условия. Нарасна и пациентският контингент от западните ни съседни държави и найвече от Северна Македония. Ние открихме центърът в София, за да улесним пациентите си и да подпомогнем процеса им на придържане към терапия, където се крие разковничето за цялостния е ефективен процес на лечение.

– Медицинският туризъм ли е основният фокус на това развитие или пациентите в страната?

– Пациентите са хора, които имат медицински проблем, който ние трябва да изследваме, лекуваме и когато това е възможно – излекуваме или поставим под контрол с цел ремисия. Ние не делим болните хора по националност. Водещ е проблемът и решенията му с всички средства на съвременната медицина, квалификация на екипите и високите технологии в апаратурата. Медицинският туризъм е цел, но не самоцел. Както знаете в годината преди избухването на пандемията, „Уни Хоспитал“ бе първата болница у нас, която се акредитира по специализираната система за гарантиране на качеството на лечение на пациенти от чужбина у нас GHA. Посрещаме и обслужваме много чуждестранни пациенти в Панагюрище, като по-голямата част от тях изразяват желанието си да се проследяват и посещават контролните си прегледи при нашите специалисти. Столицата е със значим превес по отношение на достъп заради инфраструктурата си.

– Да очакваме ли разширение на МЦ в столицата в следващите години и в каква посока – болнична или извънболнична помощ? А появата на нови структури на други локации?

– В момента разширяваме базата на Онкологичния център на болницата в Панагюрище, тъй като пациентопотокът е много голям и не искаме да правим компромиси с комфорта на пациентите ни. Това ще бъде следващата стъпка, за която ще информираме, защото съм уверен, че с нея ще повишим значимо грижата за пациентите със злокачествени заболявания.

– Заявките на управляващите са за все по-голяма тежест във финансирането на ИМП, смятате ли, че занапред акцентът за инвеститорите ще се премести от болничната към амбулаторната помощ?

– Безспорната световна тенденция в момента е всички медицински процедури, които са обект на еднодневна хирургия или еднодневна терапия, да преминат от болничната в специализираната доболнична помощ. В качеството ми на експерт мога да прогнозирам и че е необходимо следващите действия да бъдат в посока продължаваща грижа, рехабилитация и долекуване и хосписна грижа за терминално болни пациенти. Капацитетът в тези направления е недостатъчен, а потребността – огромна. Ние обмисляме сериозно как можем да допринесем в тези направления, от които обществото има необходимост.

– Какви ще са според вас новите трендове в болничния пазар след бума на кардиологиите, онкологиите, кардиохирургиите и частните вериги?

– Медицинската помощ се развива в резултат на развитието на медицината като наука и приложенията на иновациите във фармацията с откриването на нови лекарства, а в сферата на медицинските технологии чрез създаването на нови или по-прецизни апарати, оборудване, софтуер. Следим с интерес прогреса, защото след потребностите на пациентите това е факторът, който движи изпълнителите на медицинска помощ. Нека не забравяме, че благодарение на него световните достижения в медицината достигат и до пациентите в страната ни сравнително своевременно, а умението и желанието на българския лекар да се усъвършенства и усвоява новостите са другата водеща причина иновациите от развития свят да се прилагат и у нас.

– Докога и докъде ще се развива болничният пазар у нас, постоянно се откриват цели нови болници или отделни дейности? Виждаме, че няма ефективна държавна регулация, каква е пазарната и какво казва тя?

– Иновациите в здравеопазването са изключително ценни, защото в тях е надеждата да дадат отговори на нерешените за медицината въпроси – откриват се нови терапии, които удължават живота и свръхпрецизна апаратура, която гарантира качеството на лечение и навременната диагностика. Именно частният сектор първи въвежда тези иновации и благодарение на частните лечебни заведения пациентите достигат до най-високото възможно качество. Аз съм застъпник на правото на избор на пациентите, те са единственият източник на ефективен контрол по отношение на предлагането на медицинска помощ и тяхното мнение следва да ползват институциите, когато преосмислят регулацията.

– Отрази ли се на работата на НЗОК обезглавяването й?

България, обществото ни и най-вече болните хора имат огромна необходимост от спокойствие в системата, за да възстановят доверието си към нея. Винаги съм апелирал в публичните си изяви за приемственост и експертност, за да се намали турбулентният ефект на всяка една промяна в сектора на здравеопазването. Експертизата на лекарите и медицинските ни специалисти не се влияе от промените в институциите, но всички ние – и публична власт, и лечебни заведения, трябва да знаем, че доверието на пациентите е най-уязвимо и трябва да работим заедно, и да го поставим като водещ приоритет.

Източник: clinica.bg