Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“: Нивото на лечение на нашите пациенти отговаря на това във водещите световни онкологични центрове

Световният ден за борба с рака е повод да напомним, че е необходима промяна в разбирането за рака.

– Д-р Захариев Кои са най-новите методи за лечение на пациенти, които прилагате в МБАЛ „Уни Хоспитал“?

– От началото на 2021 година за първи път в България стартирахме прилагането на иновативно неоперативно лечение при ранен стадий на рак на простата или т.нар. система „Varian Calypso Calypso. Тя е алтернатива на хирургичното лечение и е  възможност за прецизно контролирано облъчване на тумора, без да се засягат околните здрави тъкани, като се редуцира и времето за терапия.

Месец септември се направи пълен софтуерен ъпгрейт на планиращата система „Eclypse“. Това доведе до още по-прецизно и качествено лечение на нашите пациенти. Вече разполагаме и с модула „HyperArc“, който ни позвoлява за едновременно облъчване на множество метастази в областта на главата. HyperArc HD методиката се справя успешно и с едно от големите предизвикателства в радиохирургията – максималното запазване на здравите тъкани.

 

-Какви са предимствата на новите технологии в лъчелечението и лечението на пациентите с онкологични заболявания?

– Бих очертал три безценни фактора, които характеризират новите технологии в медицината и иновациите в лъчелечението – прецизност, ефективност, ниска токсичност. Това помага на нас специалистите, но най-вече на пациентите ни да получат оптимално и навременно лечение, което да гарантира значително по-добро качеството на живот въпреки заболяването.

 

 

-На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Какво е значението на подобни инициативи за Вас?

– Световният ден за борба с рака е повод да напомним, че е необходима промяна в разбирането за рака. Този международен ден е възможност не само пациентите, но и цялото общество, да бъде по-информирано за онкологичните заболявание – как да се предпазят, да разпознават първите симптоми, кога и към какъв специалист да се обърнат за консултация. Ракът е една хронична болест, както диабета, сърдечно-съдовите заболявания и лечението му продължава дълго. В 21 век благодарение на новата лекарствена терапия, на новите технологии в лъчелечението, тази болест е лечима дори в напредналите  III и IV  клиничен стадий.

 

-От 2022 година до 2024 година Световният ден за борба с рака си поставя за цел да елиминира празнините в медицинската грижа за онкоболните. Д-р Захариев, според Вас в страната ни има ли условия за лечението на тези пациенти, които да отговарят на световните стандарти?

– В отделението по лъчелечение на Онкологичен център МБАЛ „Уни Хоспитал“ се прилагат най-новите методи и стандарти в медицината.  Мога спокойно да заявя, че нивото на лечение на нашите пациенти отговаря на това във водещите световни онкологични центрове! Онкологичният ни център обединява в себе си отделения по Медицинска онкология, Лъчелечение и Нуклеарна медицина и разполага със звено по Психоонкология. Отбелязвам това, защото организиран по този начин, той успява да предостави комплексна медицинска грижа на своите пациенти, следвайки индивидуален подход към нуждите на всеки пациент.