Д-р Албена Факирова е завършила МУ София през 1994 година. През 2008 година придобива специалност по „Клинична патология“ през 2008 година.

Д-р Факирова има завършени:

  • Професионален експертен курс – „HER2 тестове при тумори на гърда и гастроинтестиналната система“ – Молекулярен център – Таргос, Гърция;
  • Международен експертен курс – „Гастроинтестинална патология“ – Медицинска университетска болница – Букурещ, Румъния;
  • Европейско училище по патология – „Патология на черен дроб и панкреас“ – Торино     Италия;
  • Експертен курс – „Белодробни тумори“ – Грац, Австрия.

Д-р Факирова е работила като патолог в Национален център по сърдечно-съдови заболявания; УМБАЛСМ „Пирогов“; ВМА.

Професионалните ѝ интереси са в областта на патология на туморите: тумори на гърда и бял дроб, патология на ГИТ.