Главен асистент д-р Анелия Гоцева, д.м. е родена в гр. София. Завършва медицина през 1995 г. в МУ-София. Има придобити две специалности – „Инфекциозни болести” (2005 г.) и „Вирусология” (2015 г.). От 2009 г. е дипломиран магистър по „Здравен мениджмънт” от МУ-София. През 2020 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност „Вирусология” на тема „Разпространение на HBV, HCV и коинфекции сред таргетни групи”. Първоначално започва работа през 1996 г. като лекар-ординатор в Благоевград. От 2000 г. след спечелен конкурс заема последователно академична длъжност асистент, старши асистент и главен асистент по инфекциозни болести към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ-София. От 2000 г. до 2008 г. работи в Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към МБАЛ „Св. Иван Рилски“- София и от 2008 г.-2015 г. е част от екипа на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” (Инфекциозна болница) – София, Отделение за лечение на вирусни хепатити и чревни инфекции. В периода 2011-2012 г. е републикански консултант по инфекциозни болести. От декември 2015 г. е началник на лаборатория „Вирусология” – МБАЛ „Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище. От януари 2017 г. е асистент и от януари 2021 г. – главен асистент в Лабораторията по вирусология на ВМА – София. Автор и съавтор на над 90 научни публикации. Носител на наградите „Лекар, на когото българите вярват 2020, 2021 и 2022 г.”, почетна грамота на БЛС „Борба с пандемията COVID-19” , почетен знак на БЛС „За дългогодишна дейност в областта на здравеопазването и за постигнати високи резултати в диагностично-лечебната и учебно-научната дейност”, двукратно е награждавана от Министъра на отбраната на Република България (2020 г., 2021 г.).