Д-р Иван Павлов се дипломира в края на 2016 година по специалността медицина към Медицински факултет при Тракийски университет в Стара Загора.

От началото на 2017 година работи като лекар в Клиника по съдова хирургия при МБАЛ „Уни Хоспитал“, където започва специализация по специалността.

Преминал е обучение за Добра клинична практика.

Писмено и говоримо владее английски и руски език.

Член е на Българския лекарски съюз (БЛС), Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА).

От началото на 2024 година придобива специалност Съдова хирургия