Д-р Кръстева е завършила Медицина през 1983 година. През 1991 година придобива специалност по Трансфузионна хематология. Завършила е Здравен мениджмънт в С.А. „Д. А. Ценов“, както и Европейско училище по трансфузионна медицина в Сараево и в София.

Д-р Кръстева е работила:

  • в РХТЦ Плевен, включително и като началник на отделение „Осигуряване на качество и качествен контрол“ и отделение „Имунохематология на кръвопреливането“;
  • началник отделение „Изосерология“ във ВМА София;
  • началник отделение „Преработка на кръвта“ във ВМА София.

Д-р Кръстева е участвала в редица национални конференции, конгреси, семинари в областта на трансфузионната хематология.

Професионалните интереси на д-р Кръстева са в областта на осигуряване на качество и качествен контрол в трансфузионната практика, лабораторна диагностика на дарители и пациенти.