Д-р Мичева е завършила медицина през 1979 година. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 1987 година, завършила е и "Здравен мениджмънт". Сред курсовете, които е завършила са за ултразвукова диагностика, колпоскопия, оперативно акушерство, оперативна гинекология, курс по стерилитет.

Д-р Мичева е работила в ОРБ "Рахила Ангелова" Перник, Трета АГ "Райна Княгиня" София, Първа частна болница "Райна Княгиня" София.