Д-р Станчев има специализация в (IAEA), Сараево, Словения, 1999 г. – „Приложение на радионуклидни методи в онкологията“. Член е на Българското дружество по Нуклеарна медицина и на Европейската асоциация по Нуклеарна медицина.

Владее много добре английски език (завършил Английска езикова гимназия).

Д-р Станчев започва работа през 1982 г. във ВМИ-Пловдив като редовен аспирант към Радиоизотопен център. През 1985 г. защитава дисертация (кмн/дм) на тема „Радионуклидна диагностика при пациенти с рак на млечната жлеза“. От 1986 г. до октомври 2015 г. д-р Станчев е гл. асистент в Катедра „Клинична онкология“ при МУ – Пловдив и лекар в отделение по Нуклеарна медицина при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

Отделение по Нуклеарна медицина /PET/CT/

Панагюрище 4500, ул. "Г.Бенковски" 100

тел.0357/88504; 0357/88586

email: nm@unihospitalbg.com