Клиничният психолог Димитър Кръстев с две научни публикации

Клиничният психолог Димитър Кръстев с две научни публикации

нкологичният център в „Уни Хоспитал“ развива успоредно с процесите на диагностика, терапия и лечение, научно-изследователска дейност.

Две научни публикации на Димитър Кръстев, клиничен психолог в Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал“, станаха част от престижни медицински издания. Списание „Психично здраве” публикува първата част на статията „Психологични измервания и оценка на депресивен синдром в психо-физиологична перспектива”. В публикацията се отразява изследователската дейност на клиничните психолози в Центъра, като се поставя акцент върху оценката и овладяването на депресивните прояви при пациентите с онкологични заболявания.

Списание „Българска медицина” публикува оригиналната статия „Лингвистична и кроскултурална адаптация на скалата за депресия на Детлев фон Церсен върху извадка от онкологични пациенти с депресивна симптоматика”. С тази публикация се продължава прегледът на научно-изследователската дейност на Онкологичния център, като освен това се представя адаптация на психометричен инструмент, насочен към измерване на депресивен синдром.

Онкологичният център в „Уни Хоспитал“ развива успоредно с процесите на диагностика, терапия и лечение, научно-изследователска дейност, насочена към по-тясното разбиране на онкологичните заболявания и тяхното психо-социално влияние.