a8-a6082sertificat-d-r-chachova

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation

Лечебното заведение е със сертификат за акредитация за медицински туризъм, което отговаря на световните стандарти за лечение

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е успешно акредитирана от Global Healthcare Accreditation (GHA). Лечебното заведение е единствената многопрофилна болница в България със сертификат за акредитация от Глобалната здравна акредитационна организация (GHA). Основната цел на GHA е чрез своята акредитационна програма да потвърди високото качество на услуги за пациентите, които предприемат пътуване с цел профилактика, лечение и последващи грижи.  Покриването на критериите за лечение на пациенти от чужбина или т.нар. медицински туризъм е естествено продължение на настоящата политика на лечебното заведение за постоянно повишаване на качеството при предоставяне на медицинска грижа за пациентите в безопасна среда.

Сертификатът за акредитация, получен от МБАЛ “Уни Хоспитал“, е гаранция за изпълнението на изискванията на стандартите на GHA за безопасни и ефективни болнични грижи за пациентите, както и логистиката, свързана с тяхното пътуване. Лечението зад граница е тенденция с нарастващ ход на търсене и МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказа възможността си да осигури на чуждестранните пациенти достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.
Успешната акредитация от GHA допринася за увеличаване на разпознаваемостта и авторитета на болницата, подобрява качеството ѝ на работа, конкурентноспособността ѝ, здравната и социална роля и значимост на лечебното заведение и най-важното – гарантира отлично качество на  обслужване на пациентите при спазване на най-добрите практики за лечение. Това е следваща стъпка в утвърждаването на болницата, вече и в международен план“, заяви при получаване на сертификата за акредитация управителят на МБАЛ „Уни Хоспитал“ д-р Красимира Чачова-Ранчева.

Основните медицински структури, за които МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм, са: Онкологичен център, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Съдова хирургия, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина.

„Стремежът на лечебното заведение винаги да предоставя на пациентите качествени медицински услуги срещна реализация в акредитацията от Global Healthcare Accreditation (GHA) като безспорно доказателство за високото ниво на медицинско обслужване. Успешно преминалата акредитация е независимата оценка, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ е създала всички условия за постигане на ефективно лечение в условията на пълна безопасност за пациентите. Лечебното заведение ще продължи да работи, следвайки най-съвременните медицински протоколи, но при по-широк кръг пациенти – не само от България, но и от целия свят. Тази система е гарант за стремеж към непрекъснато повишаване квалификацията на медицинския персонал“, отбеляза от своя страна изпълнителният директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ д-р Явор Дренски.

 

За МБАЛ „Уни Хоспитал“

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е резултат от най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване през последните над 25 години. Мисията на лечебното заведение е да предлага на пациентите от България и чужбина най-широка гама от високоспециализирани медицински услуги и последно поколение медицинска апаратура. За петте години от откриването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ болницата се наложи като едно от водещите лечебни заведения на здравната картата в България. До момента МБАЛ „Уни Хоспитал“ е предоставила медицински грижи на над 100 000 пациенти.

За Global Healthcare Accreditation

Акредитационната програма на Global Healthcare Accreditation (GHA) за медицински туризъм е създадена с цел подобряване на грижите и получаването на мед. услуги от страна на пациентите, които предприемат пътуване с цел лечение или долекуване. Стандартите на  Global Healthcare Accreditation (GHA) гарантират, че в лечебното заведение се прилагат протоколи за работа, които покриват нуждите и очакванията на пациентите. Те са в основата на програмата за медицински туризъм и са предмет на постоянен контрол на качеството и развитие. GHA предоставя възможност на организациите в здравния сектор да подобрят уменията и компетенциите си, като надградят качеството на предлаганите от тях медицински услуги.