Неврологът доц. д-р Марко Клисурски представи презентация в МБАЛ „Уни Хоспитал“

Неврологът доц. д-р Марко Клисурски представи презентация в МБАЛ „Уни Хоспитал“

Презентация на тема „Церебрален хиперперфузионен синдром“ с лектор доц. д-р Марко Клисурски, известен специалист по нервни болести бе представена в МБАЛ „Уни Хоспитал“.
Интерес предизвика споделеният от доц. Клисурски негов опит при случаи на интракраниални атеросклеротични стенози както и съвременните терапевтични подходи в лечението им.
Презентацията е част от политиката на лечебното заведение за академично сътрудничество, професионален и научен обмен с водещи специалисти от страната.