Общо събрание на акционерите на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД

Общо събрание на акционерите на „Асарел Панагюрище Здраве“

На 09.06.2017г. беше проведено общото събране на акционерите на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД.

Беше взето решение за освобождаване на управителя на болница „Уни Хоспитал“ – д-р Лучия Добрева и назначаването на нов управител доц. д-р Силви Кирилов д.м.