Онкологичен център „Уни Хоспитал“ стартира иновативна онлайн платформа в помощ на пациентите си

Онкологичен център „Уни Хоспитал“ стартира иновативна онлайн платформа в помощ на пациентите си

Иновативна онлайн платформа Sineo-UniHospital за пациенти стартира Онкологичният център на МБАЛ Уни Хоспитал-Панагюрище в навечерието на 7-ата годишнина от създаването си. Тя позволява на болните да имат системно бърз и удобен контакт с лекуващия си екип, да  бъдат проследявани, информирани и консултирани.

„Това е уникална възможност, която позволява на Онкологичния център да предложи една изключително добра грижа на високо компетентно и професионално ниво. Тя осигурява на пациентите достъп до ценна информация за заболяването и терапията им, дава им възможност за участие в групи за пациентска подкрепа, в която да задават въпроси към лекуващия си екип, както и за онлайн консултации“. Това обясни д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичен център „Уни Хоспитал“ при официалното представяне на възможностите на платформата, която се очаква да стане достъпна за пациентите до края на месец август.

Д-р Явор Дренски, управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“ акцентира, че платформата Sineo-UniHospital ще даде възможност на пациентите да бъдат много добре информирани, както и да участват активно в процеса си на лечение. „Борбата с това коварно заболяване е мултидисциплинарна и имайки възможност да комуникират интерактивно с лекарите и психолозите, и едновременно с това да бъдат включени в пациентски групи, те ще срещат допълнителна подкрепа“, допълни той.

„Досега няма такава платформа, в която са обхванати всички сложни комуникации между лекар, болница и пациенти. Всичко се прави в името на идеята пациентът да бъде максимално обгрижен. Той не само има възможност да чете, но и да участва интерактивно – да задава въпроси на лекуващия се екип в хода на терапията си, което е много важно от психологическа гледна точка. Лекарите получават максимална възможност да използват съвременните технологии в името на пациента, а болницата  – да оптимизира модела си на работа и да покаже съвсем различни нива на обслужване на болните“, подчерта д-р Петър Велев, управител и собственик на дружеството Синео, разработило платформата.

В Информационния център на платформата пациентът може да намери структурирана информация за отделните видове рак според локализацията им. Те са комбинирани с отговори на най-често задаваните за диагнозата въпроси и речник на основните медицински термини, с които пациентът се среща в хода на лечението си.

Терапиите са представени на ясен и достъпен за пациента език с текст и видео, подбрани от лекарите. Има и подробна информация за спецификите на трите отделения –  Медицинска онкология, Лъчетерапия и Нуклеарна медицина.

Едно от най-важните неща, които пациентът научава, е какъв е редът в Онкологичния център. Платформата дава възможност за участие в групи за пациентска подкрепа и онлайн консултации с онколог и психолог.

Платформата Sineo e white-label решение на CredoWeb – ново поколение интерактивна комуникационна платфома за медицински специалисти от 2013 г. В нея участват 500 000 пациенти, 30 000 лекари, 2500 организации. Използва се от повече от 50 фармацевтични компании като технология и експертиза в комуникацията, съдържанието и проджект мениджмънта.