Поредно отличие за Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Поредно отличие за Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Онкологичният център на МБАЛ „Уни Хоспитал“ получи поредно признание за високата си квалификация и професионална дейност. Началникът на Отделението по Лъчелечение в Центъра д-р Захари Захариев е избран за главен координатор на Експертния съвет по „Лъчелечение“ към Министерство на здравеопазването.

Онкологичният център, ръководен от д-р Росица Кръстева, обединява в себе си отделенията по Медицинска онкология, Лъчелечение и Нуклеарна медицина, в които се предлагат най-съвременните, научно утвърдени и иновативни медицински грижи. Заедно с прилагането на световния стандарт в областта на онкологичното лечение, Центърът развива научна и изследователска дейност, като по този начин поддържа и непрестанно повишава компетентността на своите специалисти. В центъра се прилагат принципите на персонализираната медицина и се следва био-психо-социалния модел, който позволява предоставянето на комплексна медицинска грижа и психологическа подкрепа за пациентите и техните близки.

Изборът на д-р Захариев за главен координатор на Експертния съвет по „Лъчелечение” е както доказателство за успешната дейност на Центъра, така и признание за професионализма, основан на повече от 25 години опит, на д-р Захариев. Отделението по лъчелечение в Онкологичен център Уни Хоспитал е едно от водещите в страната и инициатор на годишните Национални срещи по радиохирургия, които се провеждат в Панагюрище и на които се представят последните тенденции в лечението на онкологичните заболявания и се събират водещите специалисти в областта.

В Експертните съвети към здравното министерство се включват от 3 до 7 изявени специалисти от съответните медицински специалности с доказан професионален опит и авторитет. Техните кандидатури се предлагат от научните медицински дружества, лечебните заведения и медицинските университети. Членовете на експертните съвети оказват методична помощ на лечебните заведения и на контролните органи в системата на здравеопазването при въвеждането, изпълнението и контрола на медицинските стандарти. Всеки експертен съвет има главен координатор, за какъвто бе избран и д-р Захариев, който ръководи работата и отговаря за предоставянето на консултациите и становищата.

Отделението по лъчелечение е оборудвано с последно поколение апаратура – два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX, единият от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.

През 2021 година Отделението по лъчелечение стана единственото в страната, което разполага със системата Varian Calypso за провеждане на радиохирургия при ранен простатен карцином. Varian Calypso System улавя и най-малкото движение на простатата чрез три миниатюрни магнита, поставени в тумора, и подава информация в реално време към линейния ускорител (машината, която облъчва). Ускорителят коригира насочваните лъчи така, че туморът в простатата да бъде облъчен изключително прецизно, като в същото време бъдат пощадени и предпазени здравите околни тъкани.

Системата Калипсо е подходяща за провеждане на лечение при пациенти с ранен рак на простата и е алтернатива на хирургичното лечение. С Varian Calypso System времето на терапия се съкращава сериозно и пациентът преминава през само пет процедури на лечение, при липсата на странични лъчеви реакции.

В отделението има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, следоперативно лъчелечение и/или съчетано xимио-лъчелечение. Лекуват се пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото (ендометриума) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво и ануса, белия дроб, простатата и урогениталната система, мозъчни тумори, както и палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене с цел обезболяване и кръвоспиране.