Проведе се XIV Национална конференция по клинична лаборатория

Проведе се XIV Национална конференция по клинична лаборатория

Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“, воден от д-р Васил Василев, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение взе участие.

В Пловдив през октомври се проведе XIV Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие. Екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“, воден от д-р Васил Василев, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение взеха участие.

Сред интересните теми, които бяха представени са „Нови аналитични техники“, „Персонализирана медицина“, „Лабораторна диагностика при бременни, деца и възрастни“,  „Клинична ензимология“, „Качествен контрол“,„ Референтни граници аналитична и медицинска оценка на лабораторните тестове“, сподели старши лаборант Марианна Тананска.

Научната конференция беше полезна и интересна, даде възможност лабораторните специалисти да обменим научна и практическа информация, касаеща методологични и технологични новости в нашата сфера – Лабораторна диагностика при злокачествени заболявания, туморни маркери и циркулиращи извънклетъчни никлеинови киселини, допълни д-р Василев.