Специалисти от „Уни Хоспитал“ взеха участие в научно-практическа конференция в сферата на спешната медицина в Кърджали

От изключителна полза за спешните ни медици са били въпросите от деонтологията, касаещи ежедневната работа в Спешна помощ.

Началникът на Спешно отделение на „Уни Хоспитал“ д-р Румяна Вълкова и част от екипа й – д-р Бадаланов, д-р Бадаланова, д-р Дукоски, д-р Шумаров, ст.м.с. Емилия Петрова и м.с. Анелия Григовова, взеха участие в Национална научно-практическа конференция за специалисти, работещи в Спешната медицина.

Форумът се проведе от 26 до 28 октомври в комплекс „Главатарски хан” край Кърджали. Организатор беше Инициативен комитет, включващ специалисти от водещи болници в страната.

Конференцията протече в два модула, като в първия ден лекциите бяха насочени към лекари и фелдшери, а във втория занятията бяха адресирани към медицинските сестри. Бяха дискутирани добри практики и нови тенденции в спешната медицинска помощ, инфраструктурата и ресурсите, възможностите за по-добро сътрудничество между спешната медицинска помощ, първичната грижа и болничния сектор.

Д-р Вълкова сподели, че конференцията е била полезна както за нея, така и за екипа й. От изключителна полза за спешните ни медици са били въпросите от деонтологията, касаещи ежедневната работа в Спешна помощ. Акцентът е бил върху изучаване и формиране на професионалното поведение на медицинските работници, както и регулиране взаимоотношенията лекар-пациент и лекар-лекар.