Световна и европейска седмица на имунизациите – 22-28 април `2024

Световна и европейска седмица на имунизациите – 22-28 април `2024

Всяка година световната и европейска здравна общност посвещава последната седмица на април на животоспасяващата мисия на ваксините. Глобалните кампании за ваксини от втората половина на 20 век са едно от най-големите постижения на човечеството.

Европейският център за контрол на заболяванията отбелязва седмицата под надслов

„ Достъп до ваксини през целия живот“, с което се подчертава, че ваксините са не само жизнено важни но и силно препоръчителни за хората от всички възрасти.

Световната медицинска общност разполага с ваксини за предотвратяване на повече от 20 животозастрашаващи заболявания, като помага на хората от всички възрасти да живеят по-дълго и по-здравословно. Понастоящем имунизацията предотвратява 3,5-5 милиона смъртни случая всяка година от болести като дифтерия, тетанус, коклюш, грип и морбили.

Днес всяка страна в света има национална програма за имунизация и ваксините се разглеждат като една от най-безопасните, най-рентабилните и успешни интервенции в общественото здравеопазване за предотвратяване на смъртни случаи и подобряване на живота. От първоначалния фокус върху шест детски ваксинопредотвратими болести (Bacillus Calmette-Guérin (BCG), дифтерия, коклюш, тетанус, полиомиелит и морбили) преди повече от четири десетилетия, добавянето на нови ваксини увеличи обхвата на предоставяната защита чрез имунизация.

Тъй като в страните от ЕС/ЕИП продължават да възникват огнища на болести, предотвратими с ваксина, непрекъснатите усилия са от съществено значение за идентифициране на пропуски в имунитета сред населението, включително тези, които може да са пропуснали или забавили своята ваксинация. Ваксинациите и бустерните дози се препоръчват от страните от ЕС/ЕИП на различни етапи от живота. Следователно всеки трябва да се консултира със своя личен лекар или друг специалист, за да се увери, че е в крак с препоръчаните ваксини.

Европейската седмица на имунизацията служи като важен повод да се подчертае значението на ваксинацията за цялостното през всички етапи от живота.