„Уни Хоспитал“ има сключени договори с  девет застрахователни фонда

„Уни Хоспитал“ има сключени договори с девет застрахователни фонда

Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги, включително физиотерапевтични и рехабилитационни.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ има сключени договори със следните застрахователни компании:

  • „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ЗАД“ АД
  • „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.
  • „ЗД Евроинс“ АД
  • „Дженерали застраховане“ АД
  • „Застрахователно акционерно дружество България“ АД
  • „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД
  • „УНИКА Живот“ АД
  • „Фи Хелт застраховане“ АД
  • Застрахователно акционерно дружество Алианц България

Голяма част от работодателите в региона сключват медицински застраховки в полза на своите служители, които те могат да ползват при необходимост. Застрахованият гражданин може да провери пакета си от здравни услуги при своя работодател. Пакетите за болнична помощ включват покриването на част от разходите за скъпоструващи консумативи, потребителски такси, избор на екип/лекар, рехабилитационни и физиотерапевтични процедури, а пакетите за доболнична помощ – прегледи при специалисти, лабораторни и образни изследвания, заплащане на лекарствени продукти, профилактични дейности. При желание за ползване на медицинска услуга в лечебното заведение пациентите е необходимо да представят здравната си карта, която да е валидна.

Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги.

За повече информация0357 88 581