„Уни Хоспитал“ работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности

„Уни Хоспитал“ работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности

Свръхмодерната болница разполага с уникална техника и предлага комплексно лечение

МБАЛ „Уни Хоспитал“ в град Панагюрище осъществява прием и лечение на пациенти при условията на Националната здравноосигурителна каса по всички 35 медицински специалности в клиниките и отделенията си, съгласно разрешително за осъществяване на медицинска дейност от Министерство на здравеопазването.

Свърхмодерната болница, която бе официално открита през юни, има отлична материална база, уникална за страната апаратура и водещи специалисти, което я превръща в едно от най-предпочитаните лечебни завадения в региона и страната. Медицинските специалности, одобрени от здравното министерство на „Уни Хоспитал“, са в 19 клиники и отделения, и 8 диагностични структури.

„В „Уни Хоспитал“ сме определили ясна цел – всичко в името на пациента. Затова днес уверено можем да кажем, че условията, създадени при нас, са отлични, и търсещите помощта ни пациенти могат да бъдат спокойни“, заяви управителят д-р Лучия Добрева. Тя подчерта, че за пациентите е осигурено комплексно медицинско обслужване – от профилактиката, през диагностиката и лечението, до рехабилитацията и продължителните грижи.

„Уни Хоспитал“ извършва диагностика и лечение по 224 клинични пътеки и 42 клинични и амбулаторни процедури по следните медицински специалности: вътрешни болести, нефрология, гастроентерология, пневмология и фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, медицинска онкология, лъчелечение, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, неонатология, ушно-носно-гърлени болести, педиатрия, нервни болести, нуклеарна медицина, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, клинична имунология, образна диагностика, спешна медицина, обща и клинична патология, микробиология, вирусология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, клинична алергология и клинична токсикология.

Всички здравноосигурени пациенти с направление за хоспитализация се лекуват при условията на НЗОК.

 

За контакти:

гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100 ПК 4500

Телефон за записване на час: 0357 88 581, 0357 88 582

Работно време: 24-часов непрекъснат режим на работа е-mail: uni@unihospitalbg.com www.unihospitalbg.com  

 

За допълнителна информация:

д-р Михаил Михайлов – ръководител „Маркетинг и комуникации“

Марина Тричкова – експерт „Връзки с обществеността“

е-mail: press@unihospitalbg.com

тел: 0357 88 539, 0357 88 515