Водещи специалисти от страната консултират екипите на „Уни Хоспитал“

Водещи специалисти от страната консултират екипите на „Уни Хоспитал“

Предстои гостуването и на други известни специалисти в болницата в Панагюрище.

Водещи специалисти от различни специалности консултират медицинските екипи на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Специалистът по пневмология и фтизиатрия проф. д-р Димитър Костадинов, дм, извършва бронхоскопии в лечебното заведение от броени седмици. Изследването на дихателните пътища се прави при неясна кашлица, кръвохрачене, рентгенови промени в белите дробове, парализа на диафрагмата, плеврални изливи. Проф. Костадинов е ръководител Клиничен център по белодробни болести при Медицински факултет на МУ-София, зам.-директор по научна и учебна дейност и началник Бронхологично отделение към МБАЛББ „Св. София“ ЕАД – гр. София.

Консултант на лекарите от „Уни Хоспитал“ е и проф. д-р Коста Костов. Проф. Костов е председател на фондация INSPIRO, бил е ръководител на Клиниката по белодробни болести във Военномедицинска академия, лектор е по белодробни болести в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Европейската респираторна асоциация (ERS) и Американската асоциация на гръдните лекари (ACCP Fellow) .

Знакови операции в областта на ортопедията, извършвани за пръв път в региона, се правят заедно с проф. д-р Владимир Ставрев, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Георги“ Плодив, ръководител на Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив.

Предстои гостуването и на други известни специалисти в болницата в Панагюрище.