Водещият уролог  – доц. д-р Цветин Генадиев, оперира в „Уни Хоспитал“

Водещият уролог – доц. д-р Цветин Генадиев, оперира в „Уни Хоспитал“

Доцент д-р Цветин Генадиев има над 20 години стаж в областта на диагностиката и лечението на простатната жлеза

Благодарение на високотехнологичното оборудване и добрите условия за пациентите, осигурени в МБАЛ „Уни Хоспитал“, доц. д-р Цветин Генадиев извършва лапароскопски и ендоскопски операции за доброкачествено уголемена простата и за рак на простатата.

Доцент д-р Цветин Генадиев има над 20 години стаж в областта на диагностиката и лечението на простатната жлеза. Той и неговия екип въвеждат и утвърждават лапароскопските операции в българската урология. Доц. Генадиев успешно защитава дисертационен труд по темата. По-късно придобива звание “Доцент” по специалността Урология. В следващите години заедно със своите аситенти от неговия екип въвеждат и утвърждават брахитерапията при рака на простатната жлеза в българската практика. Доц. Генадиев и неговия екип извършват първата самостоятелна робот асистирана операция при рак на простатата в нашата страна.