image2-nuclearimage3-nuclearimage5-nuclearimage6-nuclearimage7-nuclear

За изследване на ПЕТ скенер / ПЕТ КТ / в „МБАЛ – Уни Хоспитал“ не се чака

Това е най-модерното изследване в областта на Онкологията

Хиляди пациенти с онкологични заболявания в България се нуждаят от изследване с ПЕТ скенер. С тази модерна апаратура се уточнява първичната диагноза. Определя се стадия на заболяването, планира се комплексното лечение, както и своевременната оценка от ефекта на провежданата терапия. Отделението по Нуклеарна медицина с началник д-р Васил Станчев разполага с последно поколение хибриден апарат за едновременна позитронно –емисионна и компютърна томография – нашумелия ПЕТ скенер. Апаратът е оборудван с най-чувствителния в света кристален детектор за ПЕТ, както и с бърз многосрезов керамичен детектор за скенер /КТ/. Позволява се постигане на изключително високо качество и прецизност на диагностициране и намаляване на времето за изследване, както и лъчевото натоварване на пациента.

„Горди сме, че сме оборудвани с уникална за България лазерна система за прецизно позициониране, каза д-р Станчев. Изцяло сме в духа на съвременното разбиране за комплексност при обслужване на онкопациентите. Визуализираме най-агресивната /метаболитно най-активната част на малигнения процес/ на злокачествения тумор. Постигаме индивидуално планиране на лъчелечението, облъчваме с по-висока доза само най-агресивната част и с това допринасяме за по-добър туморен контрол. От друга страна имаме по-малко реакции от страна на неизбежно облъчваните околни здрави тъкани. За пациентите е добре, защото правим своевременна корекция на терапевтичния план и имаме двоен ефект: подобряваме шансовете на болния за излекуване, чрез незабавно оптимизиране на лечението и в икономически план – своевременно прекратяваме неефективното, но много скъпо лечение при онкопациентите“, отбеляза д-р Васил Станчев.

Мечтата и всекидневното желание на лекарите и медицинския персонал в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е да работят в духа на съвременното разбиране за комплексност-диагностика, терапия, ефективност от лечението. И разбира се, да получават писма с големи букви – БЛАГОДАРЯ ВИ С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ ЗА ПОЛОЖЕНИТЕ ГРИЖИ!

Отдeление по Нуклеарна медицина /PET/CT/
тел: 035788504, 035788586
e-mail:nm@unihospitalbg.com