Д-р Макаридзе завършва медицина през 1986 година в Санкт Петербург. През 2005 година придобива специалност по вътрешни болести в Медицинска академия София. Има завършени курсове по ехография на сърце, холтер на сърце, велоергометрия.

Д-р Макаридзе е работил в V МБАЛ София в отделение по кардиология.