Д-р Абдул Кахтан завършва медицина в МУ-София през 1998 г., специализира педиатрия в УМБАЛ по детски болести „Проф. д-р В. Митев“- гр. София. Д-р Кахтан придобива и втора специалност „Детска пневмология и фтизиатрия”. Защитава докторат в МУ-София.

Допълнителни професионални квалификации:

  • Сертификати за диагностична и интервенционална бронхоскопия, както и за конвенционална абдоминална ехография

Д-р Кахтан е работил в спешно педиатрично отделение на Университетска болница „Ал-Адан“ в Кувейт, детско отделение на УМБАЛ-Йемен, в УМБАЛ „Александровска“ и МБАЛ „Здравето“-София. От 2016 г. до момента е в отделението по педиатрия на МБАЛ „Уни Хоспитал“-гр. Панагюрище.

Професионалните умения на д-р Кахтан включват: Диагностика и лечение на детски белодробни и алергични болести, в частност бронхиална астма, конвенционална абдоминална ехография, диагностична бронхоскопия.

Научни и клинични интереси: 

  • Диагностика и съвременно лечение на бронхиална астма в детска възраст
  • Усложнения на грип при рискови групи – малки деца и деца с хронични белодробни, сърдечни и ендокринни заболявания

Професионалната биография на д-р Адул Али Кахтан, д.м. включва:

  • Сертификат по бронхология: Бронхоскопия, от МУ-София, 2017 г.
  • Сертификат по абдоминална ехография в детска възраст – МУ-София, 2014г.
  • Доктор на науките – МУ-София, 2013 г.
  • Специалност по детска пулмология – МУ-София, 2010 г.
  • Специалност по детски болести – МУ-София, 2005 г.
  • Висше образование по медицина – МУ-София, 1998 г.
  • Допълнителна специализация по спешни състояния в детска възраст – pediatric casualty department „AL Adan“ Hospital, Kuwait 2015′

Д-р Адул Али Кахтан има редица участия в национални и международни педиатрични конгреси в областта на детските болести, предимно детска пулмология и детски инфекциозни заболявания.