Д-р Джабарска завършва ВМИ през 1978 г., със специалност Детски болести, а през 1984 г. придобива и специалност Медицина. Професионалният й опит включва: МБАЛ в гр. Ловеч, МБАЛ в гр. Пирдоп, МБАЛ в гр. Панагюрище.

Д-р Джабарска е лекар специалист по Детски болести с познания и работен опит в областта на детските болести и областта на спешната медицина.

Има проведени курсове по:

  • Вирусологични заболявания в детска възраст – 1986 г.
  • УЗД, хемодиализа и бъбречни заболявания в детска възраст – 2012 г.
  • Гастроентерология в детска възраст – 2013 г.
  • Неонатология – 2013 г.
  • Мениджмънт и здравна реформа – 1998 г.
  • Вирусологични заболявания в детска възраст - 1986 г.
  • УЗД, хемодиализа и бъбречни заболявания в детска възраст - 2012 г.
  • Гастроентерология в детска възраст - 2013 г.
  • Неонатология - 2013 г.
  • Мениджмънт и здравна реформа - 1998 г.