Д-р Стефанова завършва медицина в Медицински Университет – Плевен през 2016г. От края на 2016г. започва работа в отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия на МБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище. Д-р Стефанова има интереси в областта на естетичната и реконструктивна хирургия, а от м. май 2018г. е зачислена като редовен специализант към отделението. Като специализант тя е приета за асоцииран член на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ).

Езици: Английски

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
09:00ч. - 17:00ч.

 +359 357 88 549 – Отделение по пластична хирургия