Специалности:

  • Обща хирургия
  • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
  • Диплома по микрохирургия (Лил, Франция)

Месторабота:

Телефон: +359899995868
E-mail: krasii@gmail.com

Телефон: +359899995868
E-mail: krasii@gmail.com