Завършил e медицина в Московски институт за медико-социална рехабилитация, Руска федерация през 2005 г.

От 2004-2007г. работи в  Станция за спешна медицинска помощ „А.С Пучков „ гр. Москва. Специализирал е „Ортопедия и травматология“ във  Федерално държавно учреждение „Учебно-научен медицински център”, град Москва.

От 2007 г. започва работа в Травматологично отделение на Красногорска градска болница №1, гр. Красногорск, Московска област, Русия.

От 2012-2016г работи  в Неотложно звено и шокова зала на МБАЛ „Токуда Болница София“.

Включва се в екипа на Отделение по Ортопедия  и травматология на МБАЛ  „Събо Николов“ гр. Панагюрище  от началото на 2016 г.

Има интереси в областта на травматологията – обща и спешна.

Владее руски език.