Завършил е медицина през 1998 в Медицински Университет, София.

Придобива специалност по Ортопедия и Травматология през 2004, в Медицински Университет, София .

Притежава сертификати по артроскопия и протезиране на големи стави. Допълнителни квалификации:

Хирургично лечение на халукс валгус (кокалче на ходилото) – Женева, Швейцария, 2010

Курс по ехография на детски тазобедрени стави – Щолцалпе, 2010

Курс по артроскопия на раменна става – Инсбрук, 2011

Интереси: травматология, артроскопия (в частност – раменна става) и ендопротезиране на колянна става.

Членува в БЛС.

Владее английски и руски език.