Д-р Славков завършва медицина през 2004 година. През 2013 година придобива специализация по обща хирургия.

Д-р Славков е работил в УМБАЛ „Св. Георги“, МБАЛ „Д-р Киро Попов“ Карлово.

Получава очетен знак и грамота от БЛС през 2011 година.