Д-р Николов е завършил медицина през 1983 година в София.

Работил е като хирург в МБАЛ „Попово“, Пета многопрофилна болница за активно лечение в София, Болница „Европа“ в София, МБАЛ „Събо Николов“ Панагюрище.

Д-р Николов има завършени курсове и специализации по: абдоминална ехография, доцимология, актуална гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия, рак на щитовидната жлеза и колоректален рак, обща и ендоскопска хирургия, квалификация по онкологична хирургия, химиотерапия на злокачествените новообразувания, панкреатична хирургия, жлъчно-чернодробна хирургия.

Д-р Николов притежава удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ, удостоверение за следдипломна кмалификация по лапароскопска хирургия, удостоверение за квалификация по ендокринна хирургия.

Д-р Николов е член на Българското хирургическо дружество и Международната асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози – IASGO.

Тел. 0888 318 156